Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Samvalg

Samvalg er en prosess der pasienten, sammen med helsepersonell, tar beslutninger som passer best for den enkelte.

Samvalg er en prosess der pasienten, sammen med helsepersonell, tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for den enkelte. Helse Sør-Øst har en egen ressursside med mye god informasjon som er tilgjengelig for alle.

Universitetssykehuset i Nord-Norge har laget en film om samvalg. Her kan du se filmen om hva samvalg innebærer. 

Noen ganger kan samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. De kan brukes både før, under og etter konsultasjon. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om helseproblemene og alle valgmulighetene som finnes.

Personen kan diskutere de ulike alternativene med sin behandler, og sammen kan de komme frem til det beste valget for pasienten.

Tre enkle spørsmål kan være til hjelp når man snakker med pasienten:

  • Hvilke alternativer har pasienten?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at pasienten vil oppleve disse fordelene og ulempene?

Podkast om samvalg

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO), har i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, laget podkasten SyktFrisk.  Målgruppen er i hovedsak pasienter og pårørende, men helsepersonell som er opptatt av pasient- og pårørendes perspektiv vil også kunne ha stor nytte av å lytte til denne podkasten. I denne episoden forteller Kim Fangen om egne erfaringer som pasient og han og Simone Kienlin, som er sykepleier og forsker på samvalg, forklarer hva samvalg er og hvorfor du som pasient bør delta i valget.

Alle fagartikler