Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Syn og hørsel hos eldre

Syn og hørsel svekkes med årene. Hva kan gjøres for å forhindre sosial isolasjon og redusert livskvalitet?

Foto: Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Syn og hørsel svekkes for de fleste med årene. For noen blir livskvaliteten kraftig redusert, men livsglede har ingen aldersgrense. 

Når både syn og hørsel svikter blir problemene ekstra store. Resultatet kan bli sosial isolasjon og redusert livskvalitet.

Derfor må syn og hørsel hos eldre kartlegges slik at nødvendige tiltak blir satt i verk. Dette kan handle om bruk av bedre kommunikasjonsmetoder, tilpasning av hjelpemidler, fysisk tilrettelegging i boligen og kunnskap om rettigheter og tilbud til eldre med sansetap. Kunnskap og holdninger hos omgivelsene er også sentralt i denne sammenheng. 

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet. 

NKDB har laget en kunnskapsbase og læringsressurs om eldre med nedsatt syn og/eller hørsel/kombinerte sansetap.

Nettsidene er rettet mot dem som arbeider i helse- og omsorgstjenesten, pårørende, personer som selv har et kombinert sansetap og alle andre interesserte. 

Innholdet på denne fanen har tidligere vært en del av nettportalen sansetap.no. 

Informasjonene på denne siden er i sin helhet hentet fra sidene til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Alle fagartikler