+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Transfusjoner utenfor sykehus

Bakgrunn

Ahus tilbyr blodtransfusjoner utenfor sykehus i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Dette er i tråd med nasjonale, regionale og lokale ønsker om å gi helsetjenester utenfor sykehus. Sårbare pasienter trenger tjenester som er arenafleksible hvor sykehus og kommune legger til rette for å kunne gi tjenester der det er mest hensiktsmessig.

Se «Retningslinje for blodtransfusjon utenfor sykehus»

Opplæring

Det skal gjennomføres opplæring før rutinen kan etableres. Undervisningen skjer på institusjonen, med foredrag fra bioingeniør og lege fra Blodbanken og sykepleier fra AST. Det bør settes av 1,5-2 timer til undervisningen slik at man har god tid til spørsmål etter foredragene. I tillegg skal det gjennomføres en e-læring. Denne kursen skal også gjennomføres som en årlig «re-opplæring». All opplæring skal dokumenteres av leder på respektive helseinstitusjon.

Gå til e-læringskurset «Transfusjon utenfor sykehus»

Prosedyrer

Det finnes et antall prosedyrer som er relatert til prosessen rundt å gjennomføre transfusjoner.

De aktuelle prosedyrene finner du også i:

Laboratoriehåndboka (fra intern Ahus pc)

Rekvisisjon

Det er utarbeidet en egen rekvisisjon som institusjonen skal fylle ut. Rekvisisjonen skal følge blodprøvene som skal tas av pasienten i forkant av transfusjonen og som sendes inn til blodbanken.

Klikk her for å laste ned rekvisisjonen

Etiketter
Her finner du etiketter for merking av blodprøver (A4-ark med 24 etiketter (3×8), 70mm x 37mm)

Klikk her for å laste ned og skrive ut etiketter

Kontakt oss om du har spørsmål:

Ambulerende sykepleieteam (hverdager mellom 09.00 og 15.00) telefon 957 81 789

Blodbanken telefon 67 96 1202.