Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Transfusjoner utenfor sykehus

Ambulerende sykepleieteam har i samarbeid med Blodbanken et tilbud om transfusjon på sykehjem, KAD og lignende institusjoner.

Bakgrunn

Sårbare pasienter trenger tjenester som er arenafleksible hvor sykehus og kommune legger til rette for å kunne gi tjenester der det er mest hensiktsmessig. Dette er i tråd med nasjonale, regionale og lokale ønsker om å gi helsetjenester utenfor sykehus.

Ahus tilbyr blodtransfusjoner utenfor sykehus i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Tilbudet er godt etablert på flere sykehjem og det er ønskelig å komme i gang med blodtransfusjoner også på KAD/KØH-enheter. Dette for å kunne tilby pasientene arenafleksible tjenester.

Se «Retningslinje for blodtransfusjon utenfor sykehus»

Opplæring

Det skal gjennomføres opplæring før rutinen kan etableres. Undervisningen skjer på institusjonen, med foredrag fra bioingeniør og lege fra Blodbanken og sykepleier fra AST. Det bør settes av 1,5-2 timer til undervisningen slik at man har god tid til spørsmål etter foredragene. I tillegg skal det gjennomføres en e-læring. Dette kursen skal også gjennomføres som en årlig «re-opplæring». All opplæring skal dokumenteres av leder på respektive helseinstitusjon.

Gå til e-læringskurset «Transfusjon utenfor sykehus»

Film “Blodtransfusjon utenfor sykehus”

Se gjerne filmen i forkant av transfusjonen for oppfriskning av rutinene rundt blodtransfusjon.

Rutiner og prosedyrer i forbindelse med transfusjon

Det finnes rutiner og prosedyrer som er relatert til prosessen rundt å gjennomføre transfusjoner.

Les mer i laboratoriehåndboka og i følgende prosedyrer:

Rekvisisjon

Det er utarbeidet en egen rekvisisjon som institusjonen skal fylle ut. Rekvisisjonen skal følge blodprøvene som skal tas av pasienten i forkant av transfusjonen og som sendes inn til blodbanken. Rekvisisjonen finner du her.

Etiketter
Her finner du etiketter for merking av blodprøver (A4-ark med 24 etiketter (3×8), 70mm x 37mm)

Klikk her for å laste ned og skrive ut etiketter

Kontakt oss om du har spørsmål:

Ambulerende sykepleieteam (hverdager mellom 09.00 og 15.00) telefon 957 81 789

Blodbanken telefon 67 96 1202.

Alle fagartikler