Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Ung Arena-modellen

En kort oppsummering og film om Ung Arena som prosjektet i Vestfold har sitt utspring fra.

Ung Arena er et konsept som har sitt utspring i Oslo og videre er etablert syv steder i Norge. Ung Arena + i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale med Oslo kommune som har utviklet modellen som prosjektet i Vestfold skal bygge videre på. I Ung Arena er det 8 grunnleggende prinsipper som skal ivaretas i prosjektet.

  1. Brukermedvirkning
  2. Lavterskel.
  3. Anonymitet.
  4. Frivillige.
  5. Samlokalisering av ulike tjenester.
  6. Ung til ung/erfaringskonsulenter.
  7. Sømløse overganger.
  8. Fast kontaktperson.

Alle fagartikler