Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Ungdomsvennlig sykehus

Mange sykehus passer for barn eller voksne, men er ikke godt tilpasset ungdom. Lær mer om hvordan man kan få et ungdomsvennlig sykehus.

Foto: Ahus, Barne og ungdomsklinikken

Det er utfordrende å være ungdom på sykehus. Mange sykehus passer for barn eller voksne, men er ikke godt tilpasset ungdom. Ungdom utgjør en stor andel av pasientene og er verken barn eller voksne. Akershus universitetssykehus har i flere år jobbet med utvikling av et mer ungdomsvennlig sykehus, og det ble etablert et eget ungdomsråd for å være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom.

Du finner mer informasjon om Ungdområdet på hjemmesiden til Ahus.


Brosjyre fra ungdomsrådet

I brosjyren under deler Ungdområdet ved Ahus sine erfaringer og råd til helsepersonell for et mer ungdomsvennlig sykehus:


Filmside- hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?

Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har laget flere filmer om ungdomsråd


Alle fagartikler