Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Velferdsteknologiens ABC – ny versjon

Basisopplæring om velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.

Skjermdump: KS læring

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det er også laget en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs skal bli klare nå i høst.

Kursopplegget brukes i kommunene som en basisopplæring om velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og hvordan man skal jobbe med velferdsteknologi i en helhetlig tjenestemodell. Målgruppen er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, organisert med fellestemaer og noen utdypende temaer for ledere. Kursbevis etter fullført opplæring utstedes av den som arrangerer kurset lokalt.

Her finner du opplæringsmateriell og ressursbank til den nye versjonen av Velferdsteknologiens ABC hos KS.

Helsedirektoratet har også informasjon om de ulike emnene og opplæringsmateriellet på sine sider.

Den nye versjonen følger samme struktur som tidligere, men alt innhold er nyutviklet av forskere ved Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). UiA og USN har hatt en samskapende prosess med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder øst, samt representanter fra kommuner og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsedirektoratet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram finansierer opplæringspakken.

Alle fagartikler