Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Foto: Shutterstock

Verktøy fra FN

Her finner du verktøy utviklet av FN som kan tas i bruk i arbeidet med psykisk helse og psykososial støtte.

IASC – The Inter-Agency Standing Committee ble dannet av FNs generalforsamling i 1991, og omtales som “the longest-standing and highest-level humanitarian coordination forum of the United Nations system”. Medlemmene av organisasjonene kommer fra land både innenfor og utenfor FN. Medlemmene av organisasjonene kommer fra land både innenfor og utenfor FN. IASC har laget ulike screeninginstrumenter, evalueringshjelp, manualer og råd som kan brukes overfor individer og grupper. Disse kan brukes i arbeidet med psykisk helse og psykososial støtte. Disse er tilgjengelig på engelsk og ukrainsk og andre relevante språk, og kan også brukes i Norge.

Du finner denne på flere andre språk ved å trykke på denne lenken:

Mental Health and Psychosocial Support, Humanitarian Response in Ukraine and Neighbouring Countries | IASC (interagencystandingcommittee.org)

IASC har også laget anbefalinger og retningslinjer for hvordan rigge psykisk helsevern og psykososialt støtte ved kriser av ulike slag: