Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Forebygging og mestring av aggresjon og vold

Medarbeidere i helsetjenesten
20 - 30 min

Når du har gjennomført kurset skal du kjenne til:

  • Det etiske og juridiske rammeverket (intro)
  • Begrepene aggresjon og vold (del 1)
  • Voldsrisikovurdering og voldsrisikofaktorer (del 2)
  • Forvarsler på aggressiv atferd (del 3)
  • Faser for hvordan håndtere og kommunisere med pasienten (del 4)
  • Hovedprinsipper for fysisk håndtering (del 4 forts)

Kurset er kun ment som en introduksjon til temaet. Før du skal arbeide innen dette området, bør du delta i mer omfattende teoretiske og praktiske kurs.

Se også kurset: Ettersamtale – oppfølging av aggressive hendelser