+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Forebygging og mestring av aggresjon og vold

Når du har gjennomført kurset skal du kjenne til:

  • Det etiske og juridiske rammeverket (intro)
  • Begrepene aggresjon og vold (del 1)
  • Voldsrisikovurdering og voldsrisikofaktorer (del 2)
  • Forvarsler på aggressiv atferd (del 3)
  • Faser for hvordan håndtere og kommunisere med pasienten (del 4)
  • Hovedprinsipper for fysisk håndtering (del 4 forts)

Kurset er kun ment som en introduksjon til temaet. Før du skal arbeide innen dette området, bør du delta i mer omfattende teoretiske og praktiske kurs.

Se også kurset: Ettersamtale – oppfølging av aggressive hendelser