+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
foto: skjermdump

Pakkeforløp Psykisk helse og rus

Kurset gir en grunnleggende innføring i pakkeforløp og er for alle medarbeidere i psykisk helse og rus.

Målet er å få kjennskap til begreper og rammer for hva pakkeforløp innebærer.

Kurset tar ca 15 minutter å gjennomføre. I tillegg inneholder kurset til slutt refleksjonsspørmål som kan tas i plenum.