Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Grunnleggende helsejuss på 1-2-3…4

Helsepersonell
Ca. 1 time
Illustrasjon av person i grønne klær og tegn for lovparagrafIllustrasjon: Aldring og helse

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om helsejuss. Kurset handler om hvilke plikter helse- og omsorgspersonell har og hvilke rettigheter pasienter og pårørende har etter helselovgivningen. Du lærer også om samtykke og bruk av tvang.

Kursets oppbygning

Kurset gir en innføring i plikter for helse- og omsorgspersonell etter helsepersonelloven og
rettigheter for pasienter og pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det gir også en
innføring i reglene om samtykke og bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4 A. Kursets siste leksjon er særlig rettet mot personer som jobber i tjenester til
personer med utviklingshemming, men også annet helse- og omsorgspersonell kan ha utbytte av leksjonen, og gir en innføring i reglene om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Kurset inneholder en introduksjon av kurset og fire leksjoner:

Leksjon 1 – Plikter for deg som er helse- og omsorgspersonell
Leksjon 2 – Rettigheter for pasienter og pårørende
Leksjon 3 – Samtykke og tvang
Leksjon 4 – Regler for bruk av tvang og makt i tjenester til personer med
utviklingshemming 

Til slutt finner du evaluering av kurset og en ressursside.

Det anbefales at du tar leksjonene i den rekkefølgen de er satt opp. Leksjonene har tekst, videoer, illustrasjoner og oppgaver.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er helse- og omsorgspersonell som jobber i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Det er lagt vekt på at arbeidstakere uten formell helsefaglig kompetanse
kan ha godt utbytte av e-læringen.

Estimert tidsbruk 

1 – 1 1/2 time

Kursbevis

Nasjonalt senter for aldring og helse
For å få kursbevis må du gjennomføre leksjonene og svare på oppsummeringsoppgavene i hver leksjon. Du må også gi en kort evaluering av kurset. Når du har bestått kurset, får du tilsendt et kursbevis på e-post. Kursbeviset kan også lastes ned fra kurssiden.

Kompetansebroen
Dette kurset har egen innlogging på Aldring og helse, med mulighet for kursbevis. Hvis du klikker “Merk som fullført” på Kompetansebroen, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.” Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen.