Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Vurdering av samtykkekompetanse

Helsepersonell
Tid ikke angitt
Foto: Serena Wong form Pixabay

Kurset om samtykkekompetanse er særlig rettet mot faglig ansvarlig i psykisk helsevern, men vil også være aktuelt for helsepersonell i andre deler av helsetjenesten som må vurdere samtykkekompetanse, herunder legevaktsleger og fastleger som henviser til tvungent psykisk helsevern og helsepersonell som yter helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Kurset vil også være nyttig for kontrollorganene. Kurset legger særlig vekt på vurdering av samtykkekompetanse, noe som er illustrert gjennom filmer.

Innhold  i kurset:

  • Innledning
  • Reglene
  • Vurdering av samtykkekompetanse
  • Filmer
  • Beslutningsprosessen
  • Unntak ved fare

Kurset er utviklet av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.