+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Infusjonspumpe Cadd Solis VIP – PCA

Cadd Solis VIP er en infusjonspumpe som kan levere infusjon innenfor fem ulike terapiområder. Infusjonspumpen kan i tillegg brukes til administrering av total parenteral ernæring (TPN) og kontinuerlig infusjon.

Målgruppen for kurset er sykepleiere og annet helsepersonell med spesialopplæring.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Akutt smerteteam, Mona Breilid, Postoperativ seksjon, Cecilie Bergan og ambulerende sykepleierteam, Hanne Christine Huse ved Akershus universitetssykehus HF.

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset. Kontroller med lederen din om det stilles ytterligere krav til opplæring før du kan ta apparatet i bruk.

CADD Solis skjema