+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Perifert venekateter

Dette kurset handler om innleggelse, stell og seponering av perifert venekateter (PVK) og er basert på VAR Healthcare sin prosedyre. Kurset er beregnet for alle som benytter PVK i sitt arbeid.

Det tar 15-20 minutter å fullføre kurset.