+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Shutterstock.

Smittevern – kunnskapstest

Målgruppen for denne kunnskapstesten er medarbeidere som daglig er i situasjoner med smitterisiko fra pasienter.

Testen baserer seg på e-læringskursene:

  • Håndhygiene
  • Basale smittevernrutiner
  • Smitteisolering

Kurset har 15 spørsmål og krever 80 % rette svar for å bestå.