+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Videokurs – Sår og Sårbehandling

Sårfaglig video-undervisning som gjennomføres fra 28. februar – 2023 og ut desember 2023.

KURSKOMITE

Bodil Helene Bach, Vestre Viken/NSF
Anne May Moldestad Solås (Sørlandet sykehus), Hanne Haugland (Sunnaas sykehus), Anita Olsen (Vestre Viken), Elisabeth Horgen (Sykehuset Innlandet)
Gry Halvorsen Høva, Vestre Viken/Legene i Sundvollen, DNLF
Ingebjørg Irgens, Overlege Sår, Sunnaas sykehus HF, DNLF

PRAKTISK INFORMASJON

Tidsbruk: Totalt 690 minutter / 15 (Undervisningstimer a 45 min).

Påmelding: bodil.helene.bach@vestreviken.no

Godkjenning: Det er søkt DNLF[1], NSF, Fagforbundet, FO og Delta. Fagforbundet og FO har godkjent.

Deltakere må selv sørge for registrering av deltakere og sende til aktuelle fagforeninger.

Alle forelesningene bruker “Join” i Norsk Helsenett, men pga. plassbegrensninger i det aktuelle videorommet så vil forelesningene også bli satt opp som en live-stream på Youtube.

Den nederste knappen (over) tar deg til livestream i tidsrommet for undervisningene og til opptakene fra tidligere undervisning som er publisert. For mer informasjon om JOIN i Norsk helsenett, se nederst på siden.

Videoundervisningstidspunkter:

28/2 Kl. 14:00-14:45
Strukturert vurdering av sår ved bruk av TIMES.
Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas sykehus.
Ingebjørg Irgens, Overlege, Sunnaas sykehus.

7/3 Kl. 14:00-14:45
Bandasjevalg og sårprodukter. Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth
Horgen, Ass.avd.sjef i Kirurgisk avdeling, Gjøvik, Sykehuset Innlandet

21/3 Kl. 14:00-14:45
Behandling av Diabetiske fotsår Jorunn Skjeie, Sårsykepleier, Sørlandet sykehus Arendal

18/4 Kl. 14:00-14:45
Behandling av arterielle sår ved Erik Mulder Pettersen karkirurg og medisinskfaglig rådgiver, Åse Brit Rødberg Andersen og Anne May Moldestad Solås Sårsykepleiere, Sørlandet sykehus Kristiansand

2/5 Kl. 14:00-14:45
Behandling av venøse sår ved Erik Mulder Pettersen karkirurg og medisinskfaglig rådgiver, Åse Brit Rødberg Andersen og Anne May Moldestad Solås Sårsykepleiere, Sørlandet sykehus Kristiansand

16/5 Kl. 14:00-14:45
Forebygging og behandling av trykksår og fuktsår.
Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas

30/5 Kl. 14:00-14:45
Risikovurdering og tiltakspakken Prevalens, risiko og tiltak ved behandling av trykksår.
Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas

13/6 Kl. 14:00-14:45
Ernæring og sår Hanne Bjørg Slettahjell, Klinisk ernæringsfysiolog (KEF), Sunnaas

15/8 Kl. 14:00-14:45
Behandling av brannskader. Anne-Kari Knutsen, Sykepleier, Brannskadeavdeling, Helse Bergen

26/9 Kl. 14:00-14:45
Forekomst, egenskaper og behandling av sårrelatert bakgrunnssmerte – doktorgradsavhandling USN Open Archive: A descriptive study of ulcer-related pain characteristics and management. Lena Leren, Universitetslektor Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Fakultet for helse- og
sosialvitenskap, USN

17/10 Kl. 14:00-14:45
«Skin – tear» – skjør hud. Forebyggende sårpleie. Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth Horgen, Ass.avd.sjef i Kirurgisk avdeling, Gjøvik, Sykehuset Innlandet.

7/11 Kl. 14:00-14:45
Vakuum og PICObehandling Anita Olsen, Fagutviklingsspl/sårpsl; Kir. Pol. Bærum sykehus.

28/11 Kl. 14:00-14:45
Kompresjonsbehandling Lisbeth Honswall Løining; Kir. Pol. Bærum sykehus.

Klikk her for informasjon om faglig innhold, forelesere og praktisk informasjon om kurset (PDF)

Påmelding:
Bodil Helene Bach (bodil.helene.bach@vestreviken.no) fortløpende.
Påmeldingsfrist: 31. mars 2023 kl 00.00 (Gratis påmelding)

Kontaktperson for arrangementet
Bodil Helene Bach (bodil.helene.bach@vestreviken.no)

Videoløsning

Alle forelesninger tilbys via videoløsningen Join i Norsk helsenett. Virtuelt møterom har plass til 150 oppkoblede deltakere (se informasjon under oppkobling).
NB: DERSOM MØTEROMMET ER FULLT, BENYTT YOUTUBE VIA DEN GULE KNAPPEN LENGER OPP PÅ SIDEN.

Ikke så vant med å bruke Join? Da kan du ta elæringskurs i Læringsportalen HSØ (åpent)

OBS: Opptak tas under hver forelesning, redigeres og legges ut innen en uke etter hver sending.

OPPKOBLING VIDEOUNDERVISNING

Bli med via lenke – på PC/MAC, nettbrett og telefon: Klikk på denne lenken –> videomøte

Bli med via nettleser: https://join.nhn.no, skriv Fullt navn, klikk OK, klikk så på videoikonet og skriv 714011 i adressefeltet.

Bli med via møteromsenhet i helsenett: Ring 714011

Bli med via møteromsenhet i helsenett/utenfor helsenett:
Ring: 714011@vm.nhn.no

Husk!

  • For brukere av PC, Android nettbrett og telefoner anbefales bruk av nettleseren Edge eller Chrome.
  • For brukere av MAC, iPad og iPhone anbefales Safari nettleseren.
  • Før du starter opp; avslutt de apper eller programmer du ikke skal benytte i møtet.
  • Under samtalen; kan det være lurt å dempe (mute) egen mikrofon når du ikke skal prate. Dette gjør du på verktøylinjen i bildet
  • Kamera kan skrus av og på fra samme verktøylinje
  • Første gangs test av lyd og bilde: Gå inn på Autotest @ Join.nhn.no, når du ser at lyd og video fungerer (ANBEFALES)
  • klikk på Webinar lenken

Det kan oppstå problemer som at du mister lyd/bilde eller forbindelsen. Da kan det være lurt å:

  • Refreshe nettleser (F5-tasten) på PC, eller refresh symbolet (rund pil) /alternativt, lukk nettleseren og prøv og klikk på lenken på nytt.
  • Logg deg på med annen enhet som nettbrett eller telefon.