Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Videokurs – Sår og Sårbehandling

Ansatte, leger, fastleger i kommuner, sykehus, private helseinstutisjoner
690 minutter

Sårfaglig video-undervisning som gjennomføres fra 28. februar – 2023 og ut desember 2023.

Målgruppe

Sårbehandlere på alle nivå

Læringsmål

Kurset oppfyller følgende læringsmål i ny spesialistutdanning DNLF:

029 Tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient

052 Kompetanse hos andre yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten – samarbeide

054 Lede tverrfaglig medisinsk arbeid i primærhelsetjenesten

055 Samhandlingskompetanse

057 Vurdere subjektive symptomer

061 Diagnostikk og tiltak – aktiv observasjon, behandling eller henvisning

062 Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging

063 Praktiske behandlingsprosedyrer (P)

071 Kroniske sykdommer – samarbeide med spesialisthelsetjenesten

073 Kronisk sykdom – Behandlingsplan og oppfølgingsplan

084 Pasientforløp – tilrettelegge i primærhelsetjenesten og samhandle med spesialisthelsetjenesten.

Læringsmålene er også dekkende for andre deltakere.

KURSKOMITE

Bodil Helene Bach, Vestre Viken/NSF (Kursleder)
Ingebjørg Irgens, Overlege Sår, Sunnaas sykehus HF, DNLF (Kursleder)
Anne May Moldestad Solås (Sørlandet sykehus)
Hanne Haugland (Sunnaas sykehus)
Anita Olsen (Vestre Viken)
Elisabeth Horgen (Sykehuset Innlandet)

PRAKTISK INFORMASJON

Tidsbruk: Totalt 690 minutter / 15 (Undervisningstimer a 45 min). I tillegg tilbys «bonusmateriale» (filmer, ekstra forelesninger og skriftlig dokumentasjon).

GODKJENNING  AV KURS: 

Kursserien er godkjent av DNLF, NSF, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Helsefagarbeiderforbundet.

FAGFORBUNDET: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige med 15 Timer for Personellgrupper med helse- og sosialfaglig utdanning, ansatt i kommuner, helseforetak og andre organisasjoner. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

FO: Timene godkjennes under vedlikeholdsaktivitet, for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere opp mot godkjenning som klinisk spesialist og ved fornyelse av godkjenning som klinisk spesialist.

HELSEFAGFORBUNDET: Deltakere samler flere kurs inntil 40 timer og søker om godkjenning av kompetansebevis. Medlemmer i andre forbund sender kursbevis og egen søknad og søker om godkjenning i kliniske fagstiger for hvert forbund.

DNLF: Godkjent som emnekurs med 15 timer.

NSF: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

PÅMELDING

Kurset er åpent for alle, men deltakere som ønsker kurset tellende i eget fagforbund, må være påmeldt.

Påmelding sendes: bodil.helene.bach@vestreviken.no

De som er påmeldt får tilsendt kursbevis via epost.

REGISTRERING AV DELTAKELSE

Deltakelse er basert på tillit og egenregistrering og er gjeldende uavhengig om det har vært online oppmøte, eller at man gjennomgår hele spillelisten og dokumentasjon i spillelisten.

OBS: Medlemmer i DNLF, som er påmeldt, registrerer egen deltakelse og sender bekreftelse på deltakelse til kursleders epost: bodil.helene.bach@vestreviken.no.

Kursbevis sendes når bekreftelse er mottatt.

Alle forelesningene bruker “Join” i Norsk Helsenett, men pga. plassbegrensninger i det aktuelle videorommet så vil forelesningene også bli satt opp som en live-stream på Youtube.

Den nederste knappen (over) tar deg til livestream i tidsrommet for undervisningene og til opptakene fra tidligere undervisning som er publisert. For mer informasjon om JOIN i Norsk helsenett, se nederst på siden.

Klikk her for å få opp undervisningsmateriell om sårbehandling – Sunnaas sykehus

Videoundervisningstidspunkter:

28/2 Kl. 14:00-14:45
Strukturert vurdering av sår ved bruk av TIMES.
Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas sykehus.
Ingebjørg Irgens, Overlege, Sunnaas sykehus.

7/3 Kl. 14:00-14:45
Bandasjevalg og sårprodukter. Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth
Horgen, Ass.avd.sjef i Kirurgisk avdeling, Gjøvik, Sykehuset Innlandet

21/3 Kl. 14:00-14:45
Behandling av Diabetiske fotsår Jorunn Skjeie, Sårsykepleier, Sørlandet sykehus Arendal

18/4 Kl. 14:00-14:45
Behandling av arterielle sår ved Erik Mulder Pettersen karkirurg og medisinskfaglig rådgiver, Åse Brit Rødberg Andersen og Anne May Moldestad Solås Sårsykepleiere, Sørlandet sykehus Kristiansand

2/5 Kl. 14:00-14:45
Behandling av venøse sår ved Erik Mulder Pettersen karkirurg og medisinskfaglig rådgiver, Åse Brit Rødberg Andersen og Anne May Moldestad Solås Sårsykepleiere, Sørlandet sykehus Kristiansand

16/5 Kl. 14:00-14:45
Forebygging og behandling av trykksår og fuktsår.
Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas

30/5 Kl. 14:00-14:45
Risikovurdering og tiltakspakken Prevalens, risiko og tiltak ved behandling av trykksår.
Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas

13/6 Kl. 14:00-14:45
Ernæring og sår Hanne Bjørg Slettahjell, Klinisk ernæringsfysiolog (KEF), Sunnaas

15/8 Kl. 14:00-14:45 NY DATO 29/8 Kl. 14:00-14:45
Behandling av brannskader. Anne-Kari Knutsen, Sykepleier, Brannskadeavdeling, Helse Bergen

26/9 Kl. 14:00-14:45
Forekomst, egenskaper og behandling av sårrelatert bakgrunnssmerte – doktorgradsavhandling USN Open Archive: A descriptive study of ulcer-related pain characteristics and management. Lena Leren, Universitetslektor Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Fakultet for helse- og
sosialvitenskap, USN

31/10 Kl. 14:00-14:45
«Skin – tear» – skjør hud. Forebyggende sårpleie. Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth Horgen, Avdelingssykepleier Kirurgisk Poliklinikk, Gjøvik, Sykehuset Innlandet.

7/11 Kl. 14:00-14:45
Vakuum og PICObehandling Anita Olsen, Fagutviklingsspl/sårpsl; Kir. Pol. Bærum sykehus.

28/11 Kl. 14:00-14:45
Kompresjonsbehandling Lisbeth Honswall Løining; Kir. Pol. Bærum sykehus.

Klikk her for informasjon om faglig innhold, forelesere og praktisk informasjon om kurset (PDF)

Påmelding:
Bodil Helene Bach (bodil.helene.bach@vestreviken.no)
ÅPEN PÅMELDING!

Kontaktperson for arrangementet
Bodil Helene Bach (bodil.helene.bach@vestreviken.no)

Videoløsning

Alle forelesninger tilbys via videoløsningen Join i Norsk helsenett. Virtuelt møterom har plass til 150 oppkoblede deltakere (se informasjon under oppkobling).
NB: DERSOM MØTEROMMET ER FULLT, BENYTT YOUTUBE VIA DEN GULE KNAPPEN LENGER OPP PÅ SIDEN.

Ikke så vant med å bruke Join? Da kan du ta elæringskurs i Læringsportalen HSØ (åpent)

OBS: Opptak tas under hver forelesning, redigeres og legges ut innen en uke etter hver sending.

OPPKOBLING VIDEOUNDERVISNING

Bli med via lenke – på PC/MAC, nettbrett og telefon: Klikk på denne lenken (join.nhn.no)

Bli med via nettleser: https://join.nhn.no, skriv Fullt navn, klikk OK, klikk så på videoikonet og skriv 714011 i adressefeltet.

Bli med via møteromsenhet i helsenett: Ring 714011

Bli med via møteromsenhet i helsenett/utenfor helsenett:
Ring: 714011@vm.nhn.no

Husk!

  • For brukere av PC, Android nettbrett og telefoner anbefales bruk av nettleseren Edge eller Chrome.
  • For brukere av MAC, iPad og iPhone anbefales Safari nettleseren.
  • Før du starter opp; avslutt de apper eller programmer du ikke skal benytte i møtet.
  • Under samtalen; kan det være lurt å dempe (mute) egen mikrofon når du ikke skal prate. Dette gjør du på verktøylinjen i bildet
  • Kamera kan skrus av og på fra samme verktøylinje
  • Førstegangs test av lyd og bilde: Gå inn på Autotest @ Join.nhn.no, når du ser at lyd og video fungerer (ANBEFALES)
  • Klikk på Webinar lenken

Det kan oppstå problemer som at du mister lyd/bilde eller forbindelsen. Da kan det være lurt å:

  • Refreshe nettleser (F5-tasten) på PC, eller refresh symbolet (rund pil) /alternativt, lukk nettleseren og prøv og klikk på lenken på nytt.
  • Logg deg på med annen enhet som nettbrett eller telefon.