Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Videokurs – Sår og Sårbehandling

Ansatte, leger, fastleger i kommuner, sykehus, private helseinstutisjoner
Ca. 11 t og 30 min

Sårfaglig video-undervisning som gjennomføres fra 28. februar – 2023 og ut desember 2023.

Målgruppe

Sårbehandlere på alle nivå

Læringsmål

Kurset oppfyller følgende læringsmål i ny spesialistutdanning DNLF:

029 Tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient

052 Kompetanse hos andre yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten – samarbeide

054 Lede tverrfaglig medisinsk arbeid i primærhelsetjenesten

055 Samhandlingskompetanse

057 Vurdere subjektive symptomer

061 Diagnostikk og tiltak – aktiv observasjon, behandling eller henvisning

062 Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging

063 Praktiske behandlingsprosedyrer (P)

071 Kroniske sykdommer – samarbeide med spesialisthelsetjenesten

073 Kronisk sykdom – Behandlingsplan og oppfølgingsplan

084 Pasientforløp – tilrettelegge i primærhelsetjenesten og samhandle med spesialisthelsetjenesten.

Læringsmålene er også dekkende for andre deltakere.

KURSKOMITE

Bodil Helene Bach, Vestre Viken/NSF (Kursleder)
Ingebjørg Irgens, Overlege Sår, Sunnaas sykehus HF, DNLF (Kursleder)
Anne May Moldestad Solås (Sørlandet sykehus)
Hanne Haugland (Sunnaas sykehus)
Anita Olsen (Vestre Viken)
Elisabeth Horgen (Sykehuset Innlandet)

PRAKTISK INFORMASJON

Tidsbruk: Totalt 690 minutter / 15 (Undervisningstimer a 45 min). I tillegg tilbys «bonusmateriale» (filmer, ekstra forelesninger og skriftlig dokumentasjon).

GODKJENNING  AV KURS: 

Kursserien er godkjent av DNLF, NSF, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Helsefagarbeiderforbundet.

FAGFORBUNDET: Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige med 15 Timer for Personellgrupper med helse- og sosialfaglig utdanning, ansatt i kommuner, helseforetak og andre organisasjoner. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

FO: Timene godkjennes under vedlikeholdsaktivitet, for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere opp mot godkjenning som klinisk spesialist og ved fornyelse av godkjenning som klinisk spesialist.

HELSEFAGFORBUNDET: Deltakere samler flere kurs inntil 40 timer og søker om godkjenning av kompetansebevis. Medlemmer i andre forbund sender kursbevis og egen søknad og søker om godkjenning i kliniske fagstiger for hvert forbund.

DNLF: Godkjent som emnekurs med 15 timer.

NSF: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

PÅMELDING

Kurset er åpent for alle, men deltakere som ønsker kurset tellende i eget fagforbund, må være påmeldt.

Påmelding sendes: bodil.helene.bach@vestreviken.no

De som er påmeldt får tilsendt kursbevis via epost.

REGISTRERING AV DELTAKELSE

Deltakelse er basert på tillit og egenregistrering og er gjeldende uavhengig om det har vært online oppmøte, eller at man gjennomgår hele spillelisten og dokumentasjon i spillelisten.

OBS: Medlemmer i DNLF, som er påmeldt, registrerer egen deltakelse og sender bekreftelse på deltakelse til kursleders epost: bodil.helene.bach@vestreviken.no.

Kursbevis sendes når bekreftelse er mottatt.

Klikk her for å få opp undervisningsmateriell om sårbehandling – Sunnaas sykehus

Kursinnhold

 • Strukturert vurdering av sår ved bruk av TIMES. Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas sykehus. Ingebjørg Irgens, Overlege, Sunnaas sykehus.
 • Bandasjevalg og sårprodukter. Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth Horgen, Ass.avd.sjef i Kirurgisk avdeling, Gjøvik, Sykehuset Innlandet
 • Behandling av Diabetiske fotsår Jorunn Skjeie, Sårsykepleier, Sørlandet sykehus Arendal
 • Behandling av arterielle sår ved Erik Mulder Pettersen karkirurg og medisinskfaglig rådgiver, Åse Brit Rødberg Andersen og Anne May Moldestad Solås Sårsykepleiere, Sørlandet sykehus Kristiansand
 • Behandling av venøse sår ved Erik Mulder Pettersen karkirurg og medisinskfaglig rådgiver, Åse Brit Rødberg Andersen og Anne May Moldestad Solås Sårsykepleiere, Sørlandet sykehus Kristiansand
 • Forebygging og behandling av trykksår og fuktsår. Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas
 • Risikovurdering og tiltakspakken Prevalens, risiko og tiltak ved behandling av trykksår. Hanne Haugland, Anne Riisøen Selsjord, Sårsykepleiere, Sunnaas
 • Ernæring og sår Hanne Bjørg Slettahjell, Klinisk ernæringsfysiolog (KEF), Sunnaas
 • Behandling av brannskader. Anne-Kari Knutsen, Sykepleier, Brannskadeavdeling, Helse Bergen
 • Forekomst, egenskaper og behandling av sårrelatert bakgrunnssmerte – doktorgradsavhandling USN Open Archive: A descriptive study of ulcer-related pain characteristics and management. Lena Leren, Universitetslektor Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
 • «Skin – tear» – skjør hud. Forebyggende sårpleie. Anita Rostad Beck, Sårsykepleier, Elisabeth Horgen, Avdelingssykepleier Kirurgisk Poliklinikk, Gjøvik, Sykehuset Innlandet.
 • Vakuum og PICObehandling Anita Olsen, Fagutviklingsspl/sårpsl; Kir. Pol. Bærum sykehus.
 • Kompresjonsbehandling Lisbeth Honswall Løining; Kir. Pol. Bærum sykehus.

Klikk her for informasjon om faglig innhold, forelesere og praktisk informasjon om kurset (PDF)

Påmelding:
Det sendes ut kursbevis i løpet av januar 2023, til de som er/har vært påmeldt og har gjennomført kurset i 2023. Medlemmer av DNLF, se egne regler ovenfor. Fra 28. januar 2024 er det ikke lenger tilgang til å melde seg på kurset.

Kontaktperson
Bodil Helene Bach (bodil.helene.bach@vestreviken.no)