+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Serena Wong form Pixabay

Vurdering av samtykke- kompetanse

Kurset om samtykkekompetanse er særlig rettet mot faglig ansvarlig i psykisk helsevern, men vil også være aktuelt for helsepersonell i andre deler av helsetjenesten som må vurdere samtykkekompetanse, herunder legevaktsleger og fastleger som henviser til tvungent psykisk helsevern og helsepersonell som yter helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Kurset vil også være nyttig for kontrollorganene. Kurset legger særlig vekt på vurdering av samtykkekompetanse, noe som er illustrert gjennom filmer.

Innhold  i kurset:

  • Innledning
  • Reglene
  • Vurdering av samtykkekompetanse
  • Filmer
  • Beslutningsprosessen
  • Unntak ved fare

Kurset er utviklet av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.