Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Gastrostomisonde – bytte

3:09

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Kan PEG byttes utenfor sykehus?

Nei, den første sonden man får anlagt er vanligvis en PEG (percutan endoskopisk gastrostomi). Etter om lag 2-3 måneder er stomikanalen etablert (magesekken har festet seg til fremre bukvegg) og det kan da byttes til en gastrostomitube eller knapp. Dette første byttet må gjøres på sykehuset. Etter dette kan byttene av gastrostomisonden gjøres i primærhelsetjenesten. (EQS)

Hva er en «push-peg»?

I visse tilfeller blir det lagt inn en gastrostomitube ved førstegangs innleggelse. Dette gjøres da ved en «Push teknikk» hvor det blir plassert 3 runde låser rundt tuben. Låsene består av en utvendig hvit «knappe-lignende hode» som er festet med en tråd til et innvendig ankerfeste. Låsene holder magesekken fast til bukveggen slik at dette kan gro sammen. (EQS)

Etter 2 måneder kan man bytte til en gastrostomiknapp eller en ny tube om ønskelig. Første bytte av gastrostomi kan da gjøres utenfor sykehus. (EQS)

Hvor mye vann skal settes i ballongen?

Det vil variere ut ifra størrelse og produsent på gastrostomisonden. Riktig antall milliliter skal stå på pakningen og på sondens ballongløp (ofte mellom 3-10 ml). (VAR)

Hvordan og hvor ofte skal gastrostomisonden stelles?

Daglig:

Huden rundt gastrostomien rengjøres med mildt såpevann i hjemmet. På institusjon benyttes steril vann eller NaCl.

Tørk huden godt etter rengjøring

Observer huden.

Legg en ny splittbandasje

Kontroller at det er 2-3mm luftrom mellom huden og gastrostomisonden, juster sonden ved behov.

Ukentlig:

Gastrostomisonden skal roteres ukentlig for å forhindre at den gror fast i kanalen.

Kontroller vannmengden i ballongen og etterfyll ved behov.

(EQS) Se egen opplæringsfilm om stell og bruk av gastrostomisonde: Film: Stell og bruk av gastrostomisonde – Kompetansebroen Kompetansebroen

Kilder:

EQS Kvalitetssystem Ahus. Fordøyelsessykdommer – Skifte fra eksisterende til ny Gastrostomitube eller knapp ID 33485

EQS Kvalitetssystem Ahus. Fordøyelsessykdommer – Skifte fra PEG til Gastrostomitube – Forberedelser og oppfølging ID 6131

Gastromedisinsk poliklinikk Ahus

VAR VAR – NHN