+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Klikk her for å lese mer om Ambulerende sykepleieteam ved Ahus

Ambulerende sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus (Ahus) reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig i opptaksområde til Ahus. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre.

Om filmene

For å styrke dette tilbudet, samt nå ut til flere ansatte, har Ambulerende sykepleieteam i samarbeid med Kompetansebroen utarbeidet filmer som viser utførelse av de mest etterspurte sykepleiefaglige fremgangsmåtene i Ahus sitt opptaksområde.  Filmene er ment som et supplement til opplæringen teamet gir og tar utgangspunkt i fremgangsmåtene som blir brukt.

Les mer om kunnskapsgrunnlaget for filmene