Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

PICC-line – stell

7:14

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte skal innstikkstedet stelles?

tell av innstikkssted skal utføres dagen etter innleggelse av kateteret. Deretter stelles innstikkssted x 1 per uke, eller oftere ved behov. (EQS)

Hvor ofte skal nålefrie koblinger byttes?

Nålefrie koblinger byttes minst hver 7. dag, men ikke oftere enn hver 4. dag. (FHI)
Dersom det administreres blodprodukter eller TPN i kateteret, må endestykket byttes umiddelbart etter avsluttet transfusjon eller infusjon. (EQS)

Hvordan er skyllerutinene på PICC-line?

Ved skylling av kateteret skal det brukes isoton NaCl 9mg/ml. Kateteret skal skylles hver 7.dag dersom det ikke er i bruk. Det skal alltid benyttes start-stopp teknikk ved skylling, dvs skylle støtvis. Da oppnås en mekanisk rengjøring av kateterets vegger.  Kateteret skal skylles med 20 ml NaCl 9mg/ml før og mellom bruk og 20-40 ml NaCl 9mg/ml etter bruk. (EQS)

Man skal avslutte skyllingen med et positivt trykk, slik at blodet ikke renner tilbake og skaper grobunn for bakterievekst (VAR):

  • Ved bruk av nålefrie koblinger med positivt trykk: fjern sprøyten fra ventilen (FHI)
  • Ved bruk av treveiskran: vri kranen/steng av klemme samtidig som siste ml injiseres. (FHI)

Hvor skal stripsen festes?

Stripsen festes litt nedenfor innstikksstedet. Dersom det ikke er plass til strips mellom innstikkstedet og Statlock bandasjen må stellet utføres forsiktig for å unngå drag i kateteret. (EQS)

Hvor skal stripsen festes?

Stripsen festes litt nedenfor innstikksstedet. Dersom det ikke er plass til strips mellom innstikkstedet og Statlock bandasjen må stellet utføres forsiktig for å unngå drag i kateteret. (VAR).

Skal PICC-line rutinemessig proppes med Heparin?

Nei, det er ikke nødvendig.  (EQS)

Hvor lenge kan kateteret ligge?

PICC-line kateteret kan ligge inne så lenge det fungerer og det ikke er tegn til infeksjon. (EQS)

Hva vil det si å observere innstikksted for infeksjonstegn?

Innstikkstedet skal observeres i forhold til rubor, smerter, varme, puss og hevelse. Ved tegn til infeksjon eller utvikling av feber, frostanfall og nedsatt allmenntilstand skal lege kontaktes. (EQS)

Når skal kateterets beliggenhet kontrolleres ved å aspirere for blodsvar?

Kateterets beliggenhet skal kontrolleres hver gang det skal benyttes. (EQS)

Kilder:

FHI.no Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre – FHI

VAR Healthcare – VAR – NHN

EQS Kvalitetssystem Ahus. Ahus – Sentralt venekateter (SVK) – Stell og håndtering ID 42882