+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Stell av PICC-line

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte skal innstikkstedet stelles?

Stell av innstikkssted skal utføres dagen etter innleggelse av kateteret. Deretter stelles innstikkssted x 1 per uke, eller oftere ved behov.

Hvor ofte skal endestykket byttes?

Endestykket skal byttes x3 per uke (f.eks. man, ons, fre).

Dersom det administreres blodprodukter eller TPN i kateteret, må endestykket byttes umiddelbart etter avsluttet transfusjon eller infusjon.

Hvordan er skyllerutinene på PICC-line?

Ved skylling av kateteret skal det brukes isoton NaCl 9mg/ml. Kateteret skal skylles hver 7.dag dersom det ikke er i bruk. Det skal alltid benyttes start-stopp teknikk ved skylling, dvs skylle støtvis. Da oppnås en mekanisk rengjøring av kateterets vegger.  Kateteret skal skylles med 20 ml NaCl 9mg/ml før og mellom bruk og 20-40 ml NaCl 9mg/ml etter bruk.

Man skal avslutte skyllingen med et positivt trykk. Dette forhindrer tilbakestrøm av blod i kateteret og minsker risiko for tromber.

  • Ved bruk av MaxPlus Clear: fjern sprøyten fra ventilen
  • Ved bruk av treveiskran: vri kranen i stengt posisjon mot sprøyten, samtidig som siste ml injiseres.
Hvor skal stripsen festes?

Strips festes litt nedenfor innstikksstedet. Dersom det ikke er plass til strips mellom innstikkstedet og Statlock, brukes stripsen kun under stell av innstikktstedet. Innstikksstedet alltid skal være synlig.

Skal PICC-line rutinemessig proppes med Heparin?

Nei, det er ikke nødvendig.  5 ml Heparin 100 iE/ml kan benyttes som problemløsning ved antydning til tett kateter.

Hvor lenge kan kateteret ligge?

PICC-line kateteret kan ligge inne så lenge det fungerer og det ikke er tegn til infeksjon.

Hvorfor skal huden lufttørke etter bruk av Klorhexidinsprit?

Klorhexidinsprit har ikke tilstrekkelig desinfiserende effekt, om den ikke er tørket på hud eller utstyr.

Hvilket endestykke skal anvendes på PICC-line?

Man kan bruke Maxplus Clear og/eller treveiskran. Dersom det skal administreres mer enn en infusjon samtidig, kan man bruke en vanlig treveiskran og sette MaxPlus Clear på hver av endene på treveiskranen.

Skal koblingen mellom endestykket og kateteret pakkes inn sterilt?

Nei, dette er ikke nødvendig da det er en perifer inngang.

Hvilket endestykke skal anvendes på PICC-line?

Man kan bruke Maxplus Clear og/eller treveiskran. Dersom det skal administreres mer enn en infusjon samtidig, kan man bruke en vanlig treveiskran og sette MaxPlus Clear på hver av endene på treveiskranen.

Hva vil det si å observere innstikksted for infeksjonstegn?

Innstikkstedet skal observeres i forhold til rubor, smerter, varme, puss og hevelse. Ved tegn til utvikling av infeksjon ved innstikksstedet eller utvikling av feber, frostanfall og nedsatt allmenntilstand skal lege kontaktes.

Når skal kateterets beliggenhet kontrolleres ved å aspirere for blodsvar?

Før påkobling av hver eneste infusjon skal kateterets beliggenhet kontrolleres ved å aspirere blod.