Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

VAP-nål – innleggelse

5:00

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål
Hvor ofte skal VAP-nålen skiftes?

VAP-nålen skal skiftes en gang per uke. (VAR)

Hvor ofte skal endestykket byttes?

Nålefrie koblinger byttes minst hver 7. dag, men ikke oftere enn hver 4. dag. (FHI og EQS)

Dersom det administreres blodprodukter eller TPN i kateteret, må endestykket byttes umiddelbart etter avsluttet transfusjon eller infusjon.(EQS)

Hvilken størrelse på nålen skal brukes?

Det finnes VAP-nåler i forskjellige tykkelser og lengder. Lengde velges på bakgrunn av hvor dypt porten er plassert under huden. Nålen skal være lang nok til å nå bunnen av VAP-puta og samtidig ligge jevnt med huden. For kort nål kan gi utfordringer med infusjon og aspirasjon. For lang nål kan gi ubehag for pasient ved at det blir mye bevegelse i nålen.  

Er det mulig og uheldigvis stikke gjennom VAP-puten?

Nei, nålen vil stoppe i VAP-putens bunnplate som er av metall.

Hva gjør man når VAP ikke er i bruk?

Dersom VAP ikke er i bruk skal den skylles hver 4. uke og proppes med Heparin 100 IE/ml (dette gjelder når VAP-nål ikke ligger inne). Legg VAP-nål, skyll med 20ml Nacl 9mg/ml, sett 5 ml Heparin100iE/ml og seponer VAP-nålen igjen. (VAR)

Skal det benyttes Heparin?

Når VAP-nålen ligger inne, men ikke er i daglig bruk, skal den proppes med 5 ml Heparin 100iE/ml. (EQS)

Hvordan er skyllerutinene på VAP?

Ved skylling av kateteret skal det brukes steril NaCl 9mg/ml. Det skal alltid benyttes start-stopp teknikk ved skylling, dvs skylle støtvis. Da oppnås en mekanisk rengjøring av kateterets vegger.  Kateteret skal skylles med 10 ml NaCl 9mg/ml før og mellom bruk og 10-20 ml NaCl 9mg/ml etter bruk. (EQS)

Avslutt skyllingen med positivt trykk. Dette slik at blodet ikke renner tilbake og skaper grobunn for bakterievekst. (VAR)

Ved bruk av nålefrie koblinger: fjern sprøyten fra ventilen (FHI)

Ved bruk av treveiskran: vri kranen/steng av klemme samtidig som siste ml injiseres. (FHI)

Hvor lenge kan VAP puten ligge?

VAP puten kan ligge inntil 2000 stikk, som vil si flere år om nødvendig.

Kilder:

FHI.no Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre – FHI

VAR Healthcare (Juni 2022)

EQS Kvalitetssystem Ahus. Ahus – Sentralt venekateter (SVK) – Stell og håndtering ID 42882