Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Permanent kateter – blæreskylling

1:47

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte bør man blæreskylle?

Det anbefales ikke rutinemessig blæreskylling da det gir økt infeksjonsfare (VAR)

Blæreskylling bør kun utføres på spesielle indikasjoner som ved blødning/koagler eller utfellinger/grums som hindrer fri drenasje av urinen. Eventuelt ved mistanke om kateterdysfunksjon og tett kateter etter ordinasjon fra lege (VAR)

Kan man bruke saltvannsbelg til skylling?

Skylling med belg anses som ikke egnet. Det anbefales å bruke sprøyte (VAR)

Det bør ikke brukes trekkspillbelger til skylling av permanent kateter, fordi man verken har kontroll på skyllevolum eller motstand.

Hvilken type skyllevæske skal brukes?

Det benyttes vanligvis romtemperert sterilt fysiologisk saltvann eller klorheksidinløsninger.

Det finnes også såkalte Catheter maintenance solutions (CMS) som er sitronsyreløsninger i ulike styrker. (VAR)

Hva gjør man hvis man ikke får aspirert ut all væsken som ble skylt inn?

Hvis det er problemer med å aspirere innsatt skyllevæske, avslutt og kontakt lege for vurdering av andre tiltak, f.eks innleggelse av nytt kateter, og kontinuerlig gjennomskylling. (VAR)

Kilder:

VAR Healthcare (November 2021)