Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

PleurX – tapping

5:25

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hva brukes PleurX til?

PleurX benyttes til drenasje av pleura- og acitesvæske. Pasienten kan utskrives med PleurX dren og få gjennomført drenasje utenfor sykehus. Drenasje via PleurX gir effektiv lindring av symptomer knyttet til tilbakevendende pleura- eller acitesvæske.

Hva gjør jeg ved skade på drenet?

Ved skade på drenet benyttes medfølgende nødklemme i drenasjekit. Klemmen settes på oversiden av skaden på kateteret. Lege kontaktes for videre tiltak.

Kateteteret har blitt autoseponert. Hva gjør jeg?

Dekk til innstikkstedet med steril bandasje og kontakt lege.

Skal drenet skylles?

Drenet skal ikke rutinemessig skylles. Ved mistanke om tett kateter må pasienten til sykehus. Skylling utføres kun på sykehus med egnet toveisventil.

Hvor ofte skal innstikkstedet stelles?

De første 14 dagene etter nyanlagt dren skal innstikkstedet stelles x2/uke. Deretter x 1/uke eller hyppigere ved behov.

Hvor mye skal tappes ved hver drenering?

Følg behandlende leges ordinasjoner. Tapping utføres på klinisk indikasjon og normalt tappes maksimalt 1000 ml pleuravæske eller 2000 ml acitesvæske per tapping.

Pasienten har sting, skal de seponeres?

Hvis ikke annet er oppgitt i epikrise skal suturer ved hjelpesnittet seponeres etter 10-14 dager. Suturene rundt drenet kan seponeres etter 21 dager. Dette fordi drenet har en cuff under huden som gror fast i vevet i løpet av tre uker.

Det kommer ikke væske ved drenasje, hva gjør jeg?
  • Kontroller at T-stempelet på toppen av kolben er trykt helt ned eller at rulleklemmen er tilstrekkelig åpnet.
  • Kontroller at det ikke er knekk på dreneringsslangen eller pasientens dren.
  • Kolben kan ha mistet vakuumet og kontroller holdbarhetsdato på pakningen.
  • Forsøk stillingsendring av pasienten.
  • Det kan være for lite væske å drenere eller kateteret kan være tilstoppet. Lege må kontaktes

Kilder:

EQS Kvalitetssystem Ahus. Prosedyre for Pleur X dren – for tapping av ascitesvæske og pleuravæske ved Palliativt senter ID 39290

OneMed Norge