+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Innleggelse av subkutan kanyle

Ofte stilte spørsmål

Hvilke områder er det anbefalt å legge inn subkutan kanyle?

Anbefalte områder er på brystet under kragebeinet, abdomen, over skulderbladene og yttersiden av lårene og overarmene. (VAR)

Det kommer blod tilbake i slangen ved innleggelse. Hva gjør jeg?

Kanylen kan være lagt intravasalt (inn i en blodåre). Trekk ut kanylen, bytt kanyle og velg et nytt innstikksted. (VAR)

Hvor hyppig skal en subkutan kanyle byttes?

Forskningen varierer på dette feltet fra 24 timer til 7 dager. Det viktigste er å daglig ta en vurdering etter inspeksjon av innstikkstedet og kanylens funksjon. (VAR)

Skal kanylen skylles?

Skylling er kun nødvendig ved administrering av ulike legemidler i samme kanyle eller ved vevsirriterende legemidler. (VAR)

Kilder:

VAR Healthcare (Juni 2022)