Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Nasogastrisk sonde – kontroll av beliggenhet (pH)

1:33

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte skal sondes plassering kontrolleres?

Korrekt sondeposisjon skal alltid bekreftes etter nedleggelse av nasogastrisk ernæringssonde. Før hver administrering av ernæringsløsning/væske og legemidler i sonden.  Etter at sonden er lagt ned og sondeposisjonen er verifisert, må posisjonen regelmessig kontrolleres så lenge sonden er i bruk. Pasientens bevegelser, hoste eller brekninger, eller dersom sonden ikke er godt nok festet kan få sonden til å forflytte seg ut av ventrikkelen. (VAR)

Hvorfor brukes ikke injisering av luft og auskultasjon som kontrollmetode lenger?

Metoden hvor det injiseres luft og samtidig auskulteres over magen har tradisjonelt vært benyttet til kontroll av sondeleie, men lydene kan forveksles med lyder fra luftveier eller tarm. Det er bred internasjonal enighet om å fraråde denne metoden for å kontrollere sondeposisjon, fordi det ansees som en usikker metode. (VAR)

Hvilke PH skal aspiratet ha for at man vet at sonden er plassert i ventrikkel?

Dersom aspiratet har en pH på 5,0-5,5 eller lavere indikerer det at sonden ligger i ventrikkelen.

Det finnes feilkilder:

pH-verdien kan ikke alltid utelukke at sonden er plassert feil: aspirat fra lungene kan også være surt, men vil som regel ha en pH-verdi som er 6 eller høyere. Aspirat fra spiserøret kan være alkalisk spytt eller surt mageinnhold som er kommet opp i spiserøret. pH-verdien kan være påvirket av tilførsel av ernæring og bruk av enkelte legemidler:

Ernæringstilførsel vil kunne endre pH-verdien i ventrikkelinnholdet midlertidig. pH-verdien i magesekken vil vanligvis normalisere seg ca 1 time eller mer etter at ernæringstilførselen er stoppet.

Syrenøytraliserende legemidler vil øke pH-nivået i magesekken og bruk av denne typen legemidler kan dermed gjøre det vanskelig å avgjøre korrekt sondeplassering basert på pH-verdi.

Det bør foreligge lokale retningslinjer for hvordan sonden skal håndteres der det ikke er mulig å aspirere ventrikkelinnhold eller der bruk av syrenøytraliserende medikamenter gjør pH-testing upålitelig. (VAR)

Kilder:

VAR healthcare – VAR – NHN