+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Nedleggelse av nasogastrisk sonde

Ofte stilte spørsmål

Må sonden fuktes med vann?

Nei, det kan benytte egnet glidemiddel. Følg produktanvisning og lokale retningslinjer for sonden som benyttes. (VAR)

Kan auskultasjon (innsetting av luft) benyttes som metode for å sikre riktig plassering av sonden?

Nei, auskultasjon frarådes å benyttes som metode. PH måling er beste alternativ utenfor sykehus når røntgen ikke er tilgjengelig. Ved tvil om plasseringen skal sondens plassering bekreftes med røntgenundersøkelse før bruk. (VAR)

Hva er pH?

pH er et mål på hvor sur en væske (vannløsning) er. (Store norske leksikon). Normalt har magesyren en pH-verdi på to til tre. (NHI.no)

Hvor ofte må sondens beliggenhet kontrolleres?

Beliggenhet må kontrolleres med pH måling før hver gang sonden skal benyttes. (EQS). Det betyr før skylling, administrering av mat eller medisiner.

Kan nasogastrisk sonde byttes utenfor sykehus?

Ja, og det er mulighet for helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde å få opplæring av Ambulerende sykepleieteam. Ta kontakt på telefon 95 78 17 89.

Må det benyttes Xylocain gel?

Nei, Xylocain er valgfritt for pasienten. Det har en bedøvende effekt i tillegg til å skape mindre friksjon. (VAR) Det er også mulig å bruke kun et glidemiddel hvis det er ønskelig. Følg legens ordinasjon.

Kilder:

VAR VAR – NHN

Store norske leksikon pH – Store norske leksikon (snl.no)

NHI.no Syrenøytraliserende – NHI.no

EQS Kvalitetssystem Ahus. Klinisk ernæring – Sondeernæring ID 19986