Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Permanent kateterisering av menn

3:17

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte må permanent kateter byttes?

Kateteret byttes vanligvis hver tredje måned. Noen må bytte oftere på grunn av at grums og utfellinger eller blod i urinen tetter kateteret raskere. Kateteret kan byttes av fastlege eller hjemmesykepleie. (EQS 40830 – Informasjonsskriv permanent kateter Ahus)

Skifte av urinkateter avhenger blant annet av katetermateriale og gjøres som regel på klinisk indikasjon eller etter anbefaling fra produsent. Ved tendens til tett kateter, vil et fast intervall være hensiktsmessig. (VAR)

Hvor ofte skal man bytte urinpose?

Det er ikke nødvendig å skifte urinpose rutinemessig, men på klinisk indikasjon. Det er vanlig å skifte pose hver 7 dag eller i henhold til produsentens anbefalinger. (VAR)

Det er blod i urinen etter kateterbytte. Er dette normalt?

Den første urinen etter kateterskifte kan være blodtilblandet. Pasienten bør oppfordres til å drikke rikelig for at det ikke skal oppstå passasjehinder. Ved full tilstopping kan blæreskyll forsøkes.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får vannet ut av balongen?

Forsøk å sette inn mer sterilt vann før det igjen forsøkes å aspirere. Se om det er behov for å rengjøre inngangen til ballongen. Ballongen kan ha sprekt og det er behov for å bytte kateteret.

Hva skal man vaske urinrørsåpningen med?

Vask med bomull/tupfere fuktet med steril NaCl 9%, ev. sterilt vann eller vandig Klorhexidin 0,5 mg/ml eller 1 mg/ml. (VAR)

Kilder:

VAR Healthcare (November 2021)

EQS Kvalitetssystem Ahus (November 2021)