+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Seponering av VAP-nål

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal nålen seponeres på utpust?

Når opplæringsfilmen ble laget var dette prosedyre, men pr august 2022 finnes det ikke lenger grunnlag i kunnskapsstoffet om at dette er nødvendig. (VAR)

Hvilke styrke er det på Heparin som benyttes ved seponering?

Ved seponering av VAP-nål benyttes Heparin 100 iE/ml (VAR)

Må skylling avsluttes med positivt trykk?

Ja, for å få et positivt trykk i venekateteret, slik at blodet ikke renner tilbake og skaper grobunn for bakterievekst. (VAR)

Kilder:

FHI.no Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre – FHI

VAR Healthcare (Juni 2022)

EQS Kvalitetssystem Ahus. Ahus – Sentralt venekateter (SVK) – Stell og håndtering ID 42882