Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Nefrostomikateter – stell

4:40

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hvor hyppig skal innstikkstedet stelles?

Innstikkstedet stelles og bandasjer byttes som regel 1 gang per uke. Eventuelt hyppigere ved behov som f.eks ved sekresjon eller løs bandasje. (VAR) Urinposen og forlengelsesslangen med treveiskran byttes samtidig. (EQS)

Må det benyttes en lik fikseringsbandasje som det benyttes på filmen?

Nei, det kan også benyttes steril splitt kompress rundt innstikkstedet og deretter en steril kompress over. Fikser med en selvklebende bandasje, eventuelt forsvarlig med bred tape. (VAR) Det viktigste er at kateteret er fiksert godt for å unngå drag.

Hva skal innstikkstedet vaskes med hvis det ikke er tørt innstikksted?

Vask med Nacl 9 mg/ml eller Klorhexidin 1 mg/ml. (VAR)

Hvordan kan jeg se om kateteret har forskjøvet seg?

Langs med kateteret er det markørnummere (cm). Kontroller markørnummeret ved innstikkstedet opp mot nummeret som er notert på brosjyren pasienten fikk etter innleggelse av kateteret. Hvis markørnummeret (cm) samsvarer, så har ikke kateteret forskjøvet seg.

Hva gjør jeg hvis kateteret har forskjøvet seg?

Dersom en ser at kateteret har forskjøvet seg et par cm jmf markørnummeret, kan kateteret skyves forsiktig på plass. Er kateteret dratt lenger ut enn et par cm, må det tas kontakt med Intervensjon Ahus. Mandag – fredag kl 08-16 kan hjemmesykepleie/lege kontakte Intervensjon direkte på tlf: 67964178. Utenom dette tidspunktet kontaktes akuttmottaket på tlf: 67960000. (EQS)

Hvor ofte skal nefrostomikateteret byttes?

Kateteret byttes hver 3 måned. Det gjøres poliklinisk hos Bildediagnostisk avdeling Ahus. (EQS)

Kilder:

VAR Healthcare (November 2021)

EQS Kvalitetssystem Ahus. Pasientbrosjyre – Informasjon til deg med nefrostomi. (November 2021)

Urologisk poliklinikk Ahus