Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Tunnelert sentralt kateter – stell

4:44

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte skal nålefrie koblinger byttes?

Nålefrie koblinger byttes minst hver 7. dag, men ikke oftere enn hver 4. dag. (FHI)
Dersom det administreres blodprodukter eller TPN i kateteret, må endestykket byttes umiddelbart etter avsluttet transfusjon eller infusjon. (EQS)

Hvordan er skyllerutinene på tunnelert sentralt kateter?

Ved skylling av kateteret skal det brukes isoton NaCl 9mg/ml. Kateteret skal proppes med heparin eller skylles hver dag dersom det ikke er i bruk(VAR). Det skal alltid benyttes start-stopp teknikk ved skylling, dvs skylle støtvis. Da oppnås en mekanisk rengjøring av kateterets vegger.  Kateteret skal skylles med 20 ml NaCl 9mg/ml før og mellom bruk og 20-40 ml NaCl 9mg/ml etter bruk. (EQS)

Man skal avslutte skyllingen med et positivt trykk, slik at blodet ikke renner tilbake og skaper grobunn for bakterievekst (VAR):

  • Ved bruk av nålefrie koblinger med positivt trykk: fjern sprøyten fra ventilen (FHI)
  • Ved bruk av treveiskran: vri kranen/steng av klemme samtidig som siste ml injiseres. (FHI)
Hva vil det si å observere innstikksted for infeksjonstegn?

Innstikkstedet skal observeres i forhold til rubor, smerter, varme, puss og hevelse. Ved tegn til infeksjon eller utvikling av feber, frostanfall og nedsatt allmenntilstand skal lege kontaktes. (EQS)

Når skal kateterets beliggenhet kontrolleres ved å aspirere for blodsvar?

Kateterets beliggenhet skal kontrolleres hver gang det skal benyttes. (EQS)

Kilder:

FHI.no Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre – FHI

VAR Healthcare – VAR – NHN

EQS Kvalitetssystem Ahus. Ahus – Sentralt venekateter (SVK) – Stell og håndtering ID 42882