+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Stell og bruk av gastrostomisonde

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør man hvis sonden faller ut?

Det er viktig å sette inn en ny sonde raskest mulig for å unngå at gastrostomi inngangen lukker seg. Følg prosedyre for bytte av gastrostomisonde. Se egen opplæringsfilm og ta gjerne kontakt med Ambulerende sykepleieteam ved behov tlf: 95 78 17 89. Hvis man ikke har en ny sonde tilgjengelig, kan man for eksempel bruke et urinkateter. Ta så kontakt med tilhørende sykehuset eller Ambulerende sykepleieteam for å få innlagt en ny sonde.

Hva gjør man dersom man møter motstand i sonden ved skylling?

Forsøk å pumpe/trekke vannet fram og tilbake med sprøyten. Forsøk eventuelt å sette sure væsker som cola eller juice i sonden dersom pasienten tåler dette. La det virke en liten stund og skyll godt. Gjenta hvis nødvendig.

Det er mye lekkasje ved innstikkstedet. Hva bør jeg gjøre med dette?

Forsøk å finne årsaken til lekkasjen. Er den ytre festeanordningen (stoppeplaten) for stram eller for slakk så må denne reguleres. Den skal sitte 2-5 mm fra huden. Kontroller vannmengden i ballongen Ved gastrostomiport kan vektendring gjøre det nødvendig med tilmåling av ny lengde på knapp. (VAR) Ambulerende sykepleieteam kan kontaktes for bistand på tlf 95 78 17 89.

Hvis sonden har forskjøvet seg lengre ut fra innstikkstedet enn når den ble innlagt så kan dette være tegn på at sonden ikke lenger ligger riktig plassert i ventrikkelen. Hvis dette mistenkes skal ikke sonden benyttes før plasseringen er avklart. Fra to uker etter anleggelse kan sondens plassering kontrolleres ved å løsne den ytre festeanordningen, skyve sonden 2 cm inn i ventrikkelen og rotere.

Andre årsaker til lekkasje kan være infeksjon, forsinket ventrikkeltømming eller stor restmengde i ventrikkelen. Kontakt lege ved behov for behandling. Huden kan beskyttes med absorberende bandasje og barrierefilm. (VAR)

Kilder:

VAR Healthcare (November 2021)