Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Gastrostomisonde – stell og bruk

4:26

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør man hvis sonden faller ut?

Det er viktig å sette inn en ny sonde raskest mulig for å unngå at gastrostomi inngangen lukker seg. Følg prosedyre for bytte av gastrostomisonde. Se egen opplæringsfilm og ta gjerne kontakt med Ambulerende sykepleieteam ved behov tlf: 95 78 17 89. Hvis man ikke har en ny sonde tilgjengelig, kan man for eksempel bruke et urinkateter. Ta så kontakt med tilhørende sykehuset eller Ambulerende sykepleieteam for å få innlagt en ny sonde.

Hva gjør man dersom man møter motstand i sonden ved skylling?

Dersom sonden tetter seg under administrering av ernæring eller legemidler, kan den skylles med lunkent/ kroppstemperert vann.

Temperert vann har vist seg å være mer effektivt enn for eksempel cola og juice til skylling ved tett sonde. Det er ikke anbefalt å bruke kullsyreholdig vann / brus eller f.eks tranebærjuice som skyllevæske fordi disse væskene kan virke mot sin hensikt og føre til økt okklusjon, og økt risiko for kolonisering av bakterier på grunn av sukkerinnholdet i mange av væskene.

Dersom skylling med vann ikke er tilstrekkelig kan det være mer effektivt å benytte en skyllevæske bestående av pankreas enzym, bikarbonat og vann, ​​​​men denne metoden er ikke evidensbasert. Oppløsningen skal virke i sonden i inntil 30-60 minutter og deretter skylles ut med kroppstemperert vann.

Det er mye lekkasje ved innstikkstedet. Hva bør jeg gjøre med dette?

Forsøk å finne årsaken til lekkasjen. Er den ytre festeanordningen (stoppeplaten) for stram eller for slakk så må denne reguleres. Den skal sitte 2-5 mm fra huden. Kontroller vannmengden i ballongen Ved gastrostomiport kan vektendring gjøre det nødvendig med tilmåling av ny lengde på knapp. (VAR) Ambulerende sykepleieteam kan kontaktes for bistand på tlf 95 78 17 89.

Hvis sonden har forskjøvet seg lengre ut fra innstikkstedet enn når den ble innlagt så kan dette være tegn på at sonden ikke lenger ligger riktig plassert i ventrikkelen. Hvis dette mistenkes skal ikke sonden benyttes før plasseringen er avklart. Fra to uker etter anleggelse kan sondens plassering kontrolleres ved å løsne den ytre festeanordningen, skyve sonden 2 cm inn i ventrikkelen og rotere.

Andre årsaker til lekkasje kan være infeksjon, forsinket ventrikkeltømming eller stor restmengde i ventrikkelen. Kontakt lege ved behov for behandling. Huden kan beskyttes med absorberende bandasje og barrierefilm. (VAR)

Kilder:

VAR – NHN