Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Tunnelert spinal -og epidural kateter – stell

3:54

Denne filmen er en del av samlingen Ambulerende sykepleieteam: Opplæringsfilmer

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte skal innstikkstedet stelles?

Innstikkstedet skal stelles ukentlig samt umiddelbart ved fukt, blod eller løs bandasje (VAR)

Følgende prinsipper bør også ivaretas:

  • håndtering av innstikksted, koblinger og infusjonssett utføres med aseptisk teknikk.
  • unngå unødvendig brudd i lukkede systemer.
  • bruk klorheksidinsprit 5 mg/ml eller 20 mg/ml, alternativt sterilfiltrert desinfeksjonssprit 70% til vask og desinfisering rundt innstikkstedet.

(VAR/CDC guidelines)

Hvor ofte skal bakteriefilteret byttes?

Ved synlig forurensning eller mistanke om kontaminering skiftes filteret umiddelbart. Følg lokale retningslinjer for filterskifte. (VAR)

Hvilke viktige observasjoner skal gjøres hos pasienter med spinalkateter?
  • Observer pasientens allmenntilstand. God allmenntilstand sikrer optimal sårtilheling ved tunnelerte katetre.
  • Observer innstikkstedet. Se etter tegn til lokalt ødem, hematom og infeksjonstegn (ømhet, rødme, varme, sekresjon og pussdannelse). Observer eventuell lukt.
  • Observer om pasienten har smerter ved innstikkstedet (frekvens og alvorlighetsgrad). Kan være tegn på infeksjon eller blødning/hevelse i epiduralrom/spinalrom.
  • Observer pasientens temperatur. Mål temperaturen 1–2 ganger daglig. Vurder temperaturen med tanke på utvikling av infeksjon.
  • Observer om det er væskelekkasje/blodig væske under bandasjen. Ved mye væskelekkasje skal bandasjen skiftes. Ved tørr bandasje skal den ligge på 1 uke før den skiftes. Det er ikke uvanlig at det kan forekomme noe væskelekkasje langs epiduralkateteret. Ved mye lekkasje kan det være aktuelt å skifte kateter.
  • Observer at epidural-/intratekalkateteret sitter godt festet til medikamentfilteret. Ved utilsiktet frakobling følg lokale rutiner. (VAR)

Kilder:

VAR Healthcare – VAR – NHN

VAR Healthcare – https://www.var-nhn.no/portal/procedure/7886/

CDC guidelines – Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections (2011) (cdc.gov)