+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ambulerende sykepleieteam: Innleggelse av VAP-nål

Ambulerende sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus (Ahus) reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig i opptaksområde til Ahus. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre.

For å styrke dette tilbudet, samt nå ut til flere ansatte, har Ambulerende sykepleieteam i samarbeid med Kompetansebroen utarbeidet fire filmer som viser utførelse av de mest etterspurte sykepleiefaglige fremgangsmåtene i Ahus sitt opptaksområde.  Filmene er ment som et supplement til opplæringen teamet gir og tar utgangspunkt i fremgangsmåtene som blir brukt.

Les mer om kunnskapsgrunnlaget for filmene her.

I denne videoen gjennomgås fremgangsmåte for innleggelse av VAP-nål.

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte skal VAP- nålen skiftes?

VAP-nålen skal skiftes en gang per uke.

Hvor ofte skal endestykket byttes?

Endestykket skal byttes x3 per uke (f.eks. man, ons, fre).

Dersom det administreres blodprodukter eller TPN i kateteret, må endestykket byttes umiddelbart etter avsluttet transfusjon eller infusjon.

Hvilken størrelse på nålen skal brukes?

Det finnes VAP-nåler i forskjellige tykkelser og lengder. Lengde velges på bakgrunn av hvor dypt porten er plassert under huden. Nålen skal være lang nok til å nå bunnen av VAP-puta. Det er også viktig at nålen ikke er for lang, slik at den blir stående langt over pasientens hud.

Er det mulig og uheldigvis stikke gjennom VAP-puten?

Nei, nålen vil stoppe i VAP-putens bunnplate av metall.

Hva gjør man når VAP ikke er i bruk?

Dersom VAP ikke er i bruk skal den skylles hver 4. uke (dette gjelder når VAP-nål ikke ligger inne). Legg VAP-nål, skyll med 20ml Nacl 9mg/ml, sett 5 ml Heparin100iE/ml og seponer VAP-nålen igjen.

Skal det brukes Heparin?

Når VAP-nålen ligger inne, men ikke er i bruk, skal den være proppet med 5 ml Heparin 100iE/ml.

Hvordan er skyllerutinene på VAP?

Ved skylling av VAP skal man bruke isoton NaCl 9 mg/ml. Det skal brukes start-stopp-teknikk, dvs skylle støtvis.

Man skal alltid avslutte skylling med positivt trykk. Dette forhindrer tilbakestrøm av blod i kateteret og minsker risiko for tromber.

– Ved bruk av Smartsite: Steng klemmen på smartsite/nålen samtidig som siste ml med NaCl/Heparin injiseres.

– Ved bruk av treveiskran: vri kranen i stengt posisjon mot sprøyten, samtidig som siste ml med NaCl/Heparin injiseres.

VAP skal skylles med 10ml NaCl 9mg/ml før og mellom bruk og 10-20 NaCl 9mg/ml etter bruk. Dersom VAP ikke er i bruk skal den skylles hver 4. uke (dette gjelder når VAP-nål ikke ligger inne).

Hvor lenge kan VAP puten ligge?

VAP puten kan ligge inne inntil 2000 stikk, og kan ligge inne i flere år om nødvendig.