Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Hensikten er å sikre at barn og unge som trenger døgnbehandling får nødvendig informasjon, og at denne er oppdatert, tilpasset og lik, uavhengig av hvor i landet de innlegges.

Det kan være nyttig for barn og unge å se filmene sammen med en døgnansatt, eller snakke om det de har lært med en døgnansatt etterpå. Det kan også være nyttig for barn og unges foresatte, eller profesjonelle støttespillere andre steder i hjelpeapparatet, å kjenne til deres rettigheter ved døgninnleggelse.