+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Filmer om palliasjon

Kreftkoordinatorteamet i Lillestrøm kommune har laget refleksjonsfilmer om viktige tema innen palliasjon. Disse filmene er nå tilgjengelige på denne siden.

Filmene inneholder forskjellige fagtemaer med tilhørende refleksjonsspørsmål og varer i underkant av 15 minutter.

Velg fra filmene du ønsker å se nedenfor.