+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Mindful lessons for clinicians and teachers

Helsepersonell har en utfordrende arbeidssituasjon hvor det er viktig å ta vare på seg selv. En av verdens fremste eksperter på lege-pasientkommunikasjon, Ronald Epstein, gjestet denne uken Ahus og presenterte enkle teknikker og metoder innenfor mindfulness som kan integreres i hverdagen og forbedre situasjonen på jobb.