+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

ISBAR

ISBAR er en modell for kommunikasjon mellom helsepersonell i et behandlingsteam omkring en pasients tilstand.

Filmen er laget av STRIPE 3-prosjektet ved Western Health, Australia.