ISBAR

ISBAR er en modell for kommunikasjon mellom helsepersonell i et behandlingsteam omkring en pasients tilstand.

Filmen er laget av STRIPE 3-prosjektet ved Western Health, Australia.