Kurs i helsepedagogikk

Akershus universitetssykehus arrangerer i samarbeid med Oslo Met et 5-dagerskurs i helsepedagogikk. Mange sier at de har fått styrket sine pedagogiske ferdigheter i møte med pasienter og pårørende. Kurset tar for seg kommunikasjon og veiledning, undervisning, gruppeprosess og ledelse, brukerkunnskap og medvirkning.

Kurset går over 5-dager: 5/10, 12/10, 21/10, 2/11 og 9/11

Arrangør
Akershus universitetssykehus v/Læring-og mestring, Avdeling Samhandling og helsefremmende

Målgruppe
Helsepersonell fra kommuner, bydeler og Akershus universitetssykehus (F.eks. sykepleiere, leger, sosionomer, fysio- og ergoterapeuter) og brukere som deltar i opplæring av pasienter og pårørende.

Mål for arrangementet
Økt helsepedagogisk bevissthet og kompetanse

Påmeldingsfrist
30. september 2020 kl 12.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 4000kr
  • Ahus ansatte (4000kr) – betaler via intern kontering

Kontaktperson for arrangementet
Marit Hofset ([email protected])

Bevertning
Ja

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

05. oktober 2020
09:00 - 15:30
Lørenskog Hus, 2. etasje Vasshjulet Festplassen 1, 1473 Lørenskog