Utdanningskonferansen 2023 Helse Sør-Øst RHF

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning i Helse Sør- Øst arrangerer utdanningskonferanse i auditoriet på OUS, Rikshospitalet, Oslo.
Temaet for årets konferanse er læringsmiljø
Det legges opp til en blanding av felles og parallelle sesjoner
Helse Sør-Øst sin utdanningspris og stimuleringspris utdeles på konferansen

Se her for detaljert program til konferansen (pdf)

Arrangør
Samarbeidsorganets underutvalg for utdanning i Helse Sør- Øst

Målgruppe
Ledere og medarbeidere i helseforetakene og utdanningsinstitusjonene i Helse Sør-Øst sitt område som har ansvar for utdanning, klinisk undervisning og praksis for studenter.

Mål for arrangementet
Målet er at konferansen skal bidra med faglig påfyll og bygge nettverk på tvers av profesjon, fag og organisasjon.

Påmeldingsfrist
7. november 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Irene Sætran (irene.saetran@helse-sorost.no)

Bevertning
Det serveres lunch, oppgi evt allergier

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

22. november 2023
08:00 - 16:00
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Store auditoriet og røde auditoriet