Vårmøte for leger 2023

Velkommen til det 16. vårmøte! Vårmøte for leger er et årlig møte hvor fastleger, kommuneleger, sykehjemsleger, sykehusleger og avtalespesialister møtes. Etter tre år med pandemi er det endelig klart for å ønske velkommen til vårmøte for leger 10. og 11. mars 2023! Det er fokus på felles kunnskap, samhandling, koordinering og nyheter. Det blir både faglige foredrag og praktiske stasjoner.

Program vårmøte 2023 finner du her!

Arrangør
Sykehuset Østfold

Tid
Fredag 10. mars og lørdag 11. mars 2023

Målgruppe
Fastleger, kommuneleger, sykehjemsleger, sykehusleger, avtalespesialister.
Legeledere og andre interesserte er også velkomne til å delta!

Mål for arrangementet
Kunnskapsdeling, samhandling, påfyll.
Vårmøte for sekretærer går parallelt på fredagen.

Godkjenning
Kurset er godkjent med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) av Den norske legeforening.
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistutdanning: ALM-018, 019, 055, 061, 071, 072, 073, 074, 084.

Påmeldingsfrist
9. mars 2023

Pris for arrangementet
Arrangementet koster kr. 2200,- for begge dager. Faktura ettersendes!
Bindende påmelding.

Kontaktperson for arrangementet
Martine Hemstad Lyslid (martine.hemstad.lyslid@so-hf.no)

Bevertning
Kaffe, te, frukt og lunsj begge dager

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

10. mars 2023
08:30 - 15:00
Quality Hotell Grålum, Sarpsborg