+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

AHUSFORUM – Samhandlingsarena for leger

AHUSFORUM ble etablert 31. januar 2019 og er satt til å løse samhandlingsutfordringer mellom leger i- og utenfor sykehuset.

Det har fått tilslutning fra sykehusledelsen og samarbeidsorganet mellom sykehus og kommuner, Helse- og Omsorgsfaglig Samarbeidsutvalg (SU), for pilotering og evaluering etter ett år.

Forumet består av 3 fastleger, 3 kommunalt ansatte leger, 3 sykehusleger og 3 sykehusledere.

Det arbeides med implementering av Norsk forening for allmennmedisin sine anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus.

Vi oppfordrer alle til å sende oss saker vedrørende samhandlingsutfordringer i legesamarbeidet. Anonymiser for pasientdata, på mail til leder Morten Glasø.