+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden

PKO-nytt

Forskning på Covid-19 i kommunehelsetjenesten

Publisert 26. mai 2020 av Lene Gjelseth Dalbak
Hvordan håndteres Covid-19 epidemien i kommunehelsetjenesten? Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo sammen med forskere fra universitetene i Tromsø og Bergen står bak studien.Resultatene skal brukes til å forbedre håndtering av epidemier. Studien består av en pasientstudie, en fastlegestudie og en intervjustudie med fastleger og kommuneleger.CovidNor
PKO-nytt

Uke 20: Antall testede for SARS-CoV2 øker, andelen positive synker.

Publisert 25. mai 2020 av Morten Glasø

Uke 20. avsluttet smitteovervåkingen denne sesongen. Siste rapport er vedlagt.
De nasjonale smitteverntiltakene mot Covid-19 sykdom har medført nær sagt null spredning av andre luftveisagens og gastroenterittvirus.