+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden Oslo/Akershus

PKO-nytt

Rutine for bestilling og utlevering av hurtigtester med tanke på Covid-19 sykdom fra Ahus

Publisert 24. november 2020 av Morten Glasø

Med bakgrunn i epidemiologisk situasjon, tilgjengelighet på PCR-testing, lang svartid på ordinær analyse med PCR kan kommuneoverlege be om uttak og bruk av Ag-hurtigtester inntil resultater fra nasjonal evaluering, system for innmelding av prøvesvar og ny anbefaling foreligger. Les mer om hurtigtesten, distribusjon, uttak og bestilling av Ag-hurtigtester på Ahus i informasjonen under.

PKO-nytt

Oppdatert beslutningsstøtte og behandlingsråd ved vurdering av innleggelse for Covid-19 sykdom hos eldre

Publisert 24. november 2020 av Morten Glasø

Beslutningsstøtten ble første gang publisert i mars. Med den seneste utviklingen av korona-epidemien har fagmiljøet ved Ahus sett behov for å oppdatere rådene.