+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden Oslo/Akershus

PKO-nytt

Smittevernregler fra føde- barselavdelingen på Kvinneklinikken Ahus

Publisert 7. august 2020 av Bente Heggedal Gerner

Informasjon til helsestasjoner og fastleger fra føde- barselavdelingen om smittevernregler på Kvinneklinikken Ahus.

PKO-nytt

AHUSFORUM etablert som fast samhandlingsarena for leger. Bli orientert om saker i møtet 9.6.2020

Publisert 2. juli 2020 av Morten Glasø

Helse- og omsorsgfaglig samarbeidsutvalg vedtok i møtet 4.6 å etablere Ahusforum som fast samhandlingsarena for leger. Legenes stemme i samhandlingsuniverset er nødvendig og blir nå blir tydeliggjort.