+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden

PKO-nytt

Dialogmeldinger i Ahus opptaksområde er IKKE i drift

Publisert 27. mars 2020 av Morten Glasø
Fra allmennlegenes innsatsgruppe Covid19 (26.03.20) hevdes det at leger i alle regioner, med unntak for Helse Nord, kan kommunisere via elektroniske dialogmeldinger. Det er delvis riktig.  Ahus står sist på implementeringsrekka. Prosjektet går etter planen, men sykehuset er ikke klart før primo mai mnd. (7.5) Dette vil  bli behørig annonsert!    
PKO-nytt

Smitteverntiltakene reduserer forekomsten av Influensa

Publisert 26. mars 2020 av Morten Glasø

Smittevernrapporten for uke 12 har også oversikt over forekomsten av SARS-CoV-2. Det var lav forekomst (4,8%), men svær økning i antall prøver.