+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden Oslo/Akershus

PKO-nytt

Forsinket innleggelse av barn i forbindelse med Covid-19 pandemien

Publisert 15. september 2020 av Torgeir Landvik

Sykehusene i Norge og andre land har opplevd nedgang i innleggelser knyttet til andre tilstander enn Covid-19. Mest alvorlig ved dette er økende «patient delay» og «doctor’s delay» for alvorlige tilstander som trenger sykehusinnleggelse.

PKO-nytt

Emnekurs i hjertemedisin i okt/nov

Publisert 1. september 2020 av Torgeir Landvik

Emnekurset i hjertemedisin ble utsatt pga corona-utbruddet og skal avvikles 28.oktober, 4., 11. og 18.november. Vi arbeider med å få til en løsning der man kan velge å være fysisk til stede i auditoriet eller å delta via videolink.