+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden Oslo/Akershus

PKO-nytt

AHUSFORUM etablert som fast samhandlingsarena for leger. Bli orientert om saker i møtet 9.6.2020

Publisert 2. juli 2020 av Morten Glasø

Helse- og omsorsgfaglig samarbeidsutvalg vedtok i møtet 4.6 å etablere Ahusforum som fast samhandlingsarena for leger. Legenes stemme i samhandlingsuniverset er nødvendig og blir nå blir tydeliggjort.

PKO-nytt

Ny lenke til Legesiden i hovedmenyen – SARS-CoV2 svar i Kjernejournal

Publisert 2. juli 2020 av Morten Glasø

To gode nyheter; Legesiden har lenke på hovedsiden og testresultat for SARS CoV2 kan, straks de er klare, leses av pasienter og helsepersonell på hhv. Helsenorge.no og i Kjernejournal.