+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden

PKO-nytt

Kveldskurs om antibiotikaresistens og smitteverntiltak

Publisert 5. november 2019 av Torgeir Landvik

Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus inviterer til kveldskurs i antibiotikaresistens og smitteverntiltak onsdag 27.november kl.16.00 - 18.15.

PKO-nytt

Bedre helse hos eldre ved fjerning av unødvendige legemidler

Publisert 29. oktober 2019 av Lene Gjelseth Dalbak

Nesten halvparten av de eldre som fikk medisinene sine vurdert, opplevde det samme: betydningsfull økning i livskvalitet, sier Rita Romskaug, førsteforfatter og lege ved geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.