Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Funksjonshemmet arbeider i rullestol som betjener en maskin i sitt arbeide

Arbeidsrettet rehabilitering

av Lene Gjelseth Dalbak

Fastlegene sitter med nøkkelen til å vurdere behov for rehabilitering i kommune eller spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering i kommunehelsetjenesten

Kommunene/bydelene har blant annet tilbud via Frisklivssentralene (18-65 år) og via tverrfaglige team (alle aldersgrupper). Kontaktinformasjon finnes på kommunene/bydelene sine nettsider under helse og omsorg.

Nav har tilbud om arbeidsrettet rehabilitering til pasienter som ikke har kommet inn i arbeidslivet, står i fare for å falle ut eller har falt ut av arbeidslivet. Hovedmål er deltagelse i arbeidslivet.

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Søknad via RKE (regional enhet for rehabilitering) og her er oversikt over aktuelle institusjoner.

Et eksempel på en institusjon som har nye tilbud vedrørende arbeidsrettet rehabilitering er rehabiliteringssenteret AiR(arbeidsrettet rehabilitering i Rauland). Tre nye tilbud: ung rehabilitering, 4 uker a 3 dager og 1 pluss 1 uke.

Helse og arbeid er tilbud til de som står i fare for eller har falt ut av arbeide eller utdannelse. Pasientene kan henvises av fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. Pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten på vanlig måte. Henvisningen merkes med “Helse- og arbeid”. Behandlingstilbudene er i hovedsak for personer med psykiske lidelser som angst og depresjon, og med muskel-/skjelettlidelser.

Rehabilitering er integrert i de fleste pasientforløp og Ahus har en koordinerende enhet for rehabilitering. Informasjon om rehabilitering fra Ahus.

Viser også til artikkel på legesiden Kompetansebroen om Rehabilitering etter koronainfeksjon.