Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Helsefellesskapet fortsatt uten fastlegerepresentanter

Hvor er fastlegene?

av Morten Glasø

Første møte Partnerskapssmøtet, i helsefellesskapet mellom kommunene og Ahus ble gjennomført 21.oktober. Møtet er det høyeste organet i fellesskapet, der politisk og administrative ledelse i kommuner og helseforetak, samt fastlege- og brukerrepresentanter møtes.

Det var ingen fastleger tilstede på møtet. Fra fastlegehold rapporteres det at hverken Helsefellesskap eller rekruttering av fastlegerepresentanter har vært tema i allmennlegeutvalg eller i samarbeidsutvalg med kommunen.

Helsefellesskap er anledningen der fastlegestemmen endelig får sin plass i samhandlingen mellom helseforetak og kommunene. Legeforeningen og KS har utarbeidet en veileder for å bistå i rekrutteringsarbeidet. Tiden er overmoden eller for å si det med Kim Haugen “Nå gjelder det som det aldri før har gjalla”