Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Tegning av 2 legger, en med sår og en med bandasje på blå bakgrunnBilde: Shutterstock

Samhandling om sårbehandling

av Lene Gjelseth Dalbak

Har du en pasient med sår du kunne tenkt deg en second opinion på? Se her!

Ambulerende sykepleieteam ved Ahus kan kontaktes for veiledning i sårbehandling.

De er tilgjengelig på telefon (957 81 789) hverdager fra 9-15 og det kan over telefon gjøres avtale om sårtilsyn når pasienten kommer til sårbehandling.

Ambulerende sykepleieteam reiser ut og tar bilder av pasientens sår. Videre konferer de med sårsykepleiere på Ahus Nordbyhagen eller Kongsvinger for videre sårprosedyre.

De har også mulighet for videokonsultasjoner ved behov.

Skulle det være ønskelig med faglig påfyll innen sår eller andre temaer kan Ambulerende sykepleieteam være behjelpelig med å formidle kontakt for deg eller dine ansatte ved ønske om hospitering på ulike avdelinger på Ahus.

Send en e-post til ast@ahus.no med informasjon om hvem du er, yrkesgruppe, foretrukne tidspunkt, og hva som er målet med hospiteringen. Legg ved informasjon om aktuell avdeling du ønsker å hospitere på, eller om det er ønskelig med trening i en spesifikk sykepleiefaglig prosedyre.

Tirsdag 28. august kl. 12-13 arrangerer de digitalt undervisningswebinar om sår i samarbeide med kompetansebroen. Anbefaler påmelding til undervisnigswebinar om sår og sårbehandling for helsepersonell. Sårsykepleier fra ortopedisk poliklinikk Ahus skal snakke om temaet.