Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Hver 5. pasient på Ahus har minoritetsbakgrunn. Hvis tolk er nødvendig for å kunne gi likeverdig behandling til pasienter med svake norskkunnskaper, må sykehuset få informasjon om tolkebehovet i henvisningen.

Tolkebehov ved henvisning til Ahus

av Torgeir Landvik

Hver 5. pasient på Ahus har minoritetsbakgrunn. For å nå målet om likeverdige helsetjenester, må pasienten forstå det som blir sagt og kunne uttrykke seg på en måte som legen kan forstå.

Hvis tolk er nødvendig for å kunne gi likeverdig behandling til pasienter med svake norskkunnskaper, må sykehuset få informasjon om tolkebehovet i henvisningen. Dette burde være en del av “den gode henvisning”, men mangler foreløpig i den standardiserte “gode henvisning”.

Med tolken på plass fra første stund kan en unngå tidsspille og i ytterste konsekvens, feildiagnostikk. Vi ber derfor alle fastleger vurdere pasientens behov for tolk og angi hvilket språk tolken må beherske, i henvisningen, gjerne uthevet. Da kan sykehuset forhåndsbestille tolk og sikre at tolk er til stede når pasienten kommer til undersøkelse.

Ahus har på sin webside lagt ut en velkomstbrosjyre som i tillegg til norsk finnes på arabisk, dari, engelsk, polsk, russisk, somalisk, tamil, thai, tigrina, tyrkisk og urdu.