Skjul områdevelger

Etikkverktøy

På denne siden finner du en rekke verktøy og metoder til bruk i etisk refleksjon.

Vi ønsker å trekke fram noen av disse: (Klikk på overskriftene nedenfor for å lese mer om hvert punkt)

Den lille etikkveilederen

Den lille etikkveilederen inneholder metoder og verktøy for praksisnær etisk refleksjon. Les mer under

Etikk-kort

Den enkleste måten å jobbe med etisk refleksjon er med hjelp av etikk-kort. Kortene består blant annet av utsagn, påstander, beskrivelser av holdninger, etiske dilemma og vanskelige situasjoner man kan reflektere rundt. Trekk et kort! Finnes på mange fagområder, både innen hverdagsmestring, generell omsorg, palliasjon og så videre.

Skjema for etisk refleksjon med veileder

Skjema for etisk refleksjon med veileder: Mange synes det blir enklere å gå gjennom den etiske refleksjonsmodellen når de ser den oppsatt på denne måten. Bruk gjerne en tavle, eller få pc – bildet opp på en skjerm slik at alle som deltar i den etiske refleksjon kan følge med på det som skrives inn. Metoden bidrar til å identifisere problemstillinger og danne et beslutningsgrunnlag for videre tiltak og prioriteringer.

Refleksjonsrommet

En plattform for råd og veiledning inne etisk kompetanseheving. Skal bistå kommunene i etisk refleksjon, og er åpent for alle.

E-læringsverktøyet “Etisk refleksjon” (filmene om Martin)

Filmene gir en god og lettfattelig innføring i etisk refleksjon. Vi følger Martin fra han får hjemmetjeneste og fram til han dør. Vi opplever etiske dilemmaer både fra Martins, datterens og personalets side. Filmen stoppes og det stilles refleksjonsspørsmål som personalet gjerne kan diskutere sammen, før de ser videre på filmen.

Se filmene her.

Anbefalte filmer

«La etikken blomstre i praksis» (Børslett, Heilmann, Lillemoen og Pedersen, 2011).

Et realistisk og aktuelt case kan være et godt utgangspunkt for å diskutere en etisk situasjon.