Skjul områdevelger

Læringsmål

Helse- og omsorgspersonell

  • Skal ha kunnskap om prinsippene for systematisk etisk refleksjon
  • Skal ha kunnskap om SME-modellen og andre enkle refleksjonsverktøy