Skjul områdevelger

Etiske grunnprinsipper

Klikk på titlene for å se illustrasjoner tilhørende overskriftene:

Etiske grunnprinsipper
Fire etiske grunnprinsipper
  • Prinsippet om autonomi
  • Ikke-skade prinsippet
  • Velgjørenhetsprinsippet
  • Rettferdighetsprinsippet

Autonomi og samtykke
Autonomi og bruk av tvang
Ikke skade
Velgjørenhet
Rettferdighet
Konflikt mellom de etiske grunnprinsippene
SME-modellen (senter for medisinsk etikk)
Navigasjonshjulet