+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Select your area

Faglitteratur

Veileder med selvmord som dødsårsak

Veileder med selvmord som dødsårsak
Veileder med selvmord som dødsårsak

Denne veilederen er et appendiks til de to veilederne over, og er laget for hjelpere som i sin jobb møter etterlatte familier, barn eller voksne der dødsårsaken til den de har mistet fremstår som selvmord

Metodisk veileder for voksne

Metodisk veileder for voksne
Metodisk veileder for voksne

Denne veilederen er laget for sorggruppeledere som jobber med sorggrupper for voksne der samlivspartner, søsken, foreldre eller barn er død. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i gruppene. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag for arbeidet som blir utført i forbindelse med voksne som har mistet noen ved død.

Metodisk veileder for barn og ungdom

Metodisk veileder for barn og ungdom
Metodisk veileder for barn og ungdom

Denne veilederen er laget for sorggruppeledere som jobber med barn, ungdom og deres foreldre/foresatte. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i grupper og møter. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag, slik at barn og ungdom får den best tilgjengelige sorgstøtte tilpasset sin aldersgruppe.